Airplane art

Att måla och dekorera flygplanen blev stort under krigstider, mest för att identifiera sina allierade. Ofta målades något personligt som påminde om sitt hem och fredliga tider, sånt som inte syns genom uniformens opersonliga ensidighet. Att måla denna typ av “graffiti” gav även militärerna andra tankar än den stress om trolig död de utsattes för när de flög.
Ett vanligt tema var såklart snygga tjejer:

flygplan

Aerography

airplane art

nose art
Bilder från Google